Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en Diabetes

Al eerder bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat curcuminoiden, de werkzame stoffen uit de geelwortel, bij ons beter bekend als Kurkuma of Koenjit behoorlijke positieve gezondheidseffecten kan opleveren bij bepaalde soorten kanker en bij peesontstekingen.

In 2011 verschenen de resultaten van een onderzoek[1] waaruit bleek dat curcuminoiden in ratten met diabetes de lipiden in serum of plasma, alsmede glucosespiegels kon verlagen. Het bleek dat curcumine de insulineweerstand in de spier kan verbeteren door de oxidatie van vetzuren en glucose te verhogen.

Dat was goed nieuws, maar iedereen zat natuurlijk te wachten op een wetenschappelijk onderzoek dat verricht was bij mensen met diabetes type 2. Dat dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoek[2] is er nu eindelijk en de resultaten zijn nog steeds bijzonder hoopgevend: curcuminoiden uit geelwortel hebben ook bij mensen een positief glucoseverlagend effect op mensen met overgewicht of obesitas plus diabetes type 2.
Het Diabetesfonds stelt dat, wie gezond leeft, minder kans heeft op diabetes type 2. Extra geelwortel (kurkuma of koenjit) toevoegen aan je dagelijkse maaltijd betekent niet alleen dat je heerlijk pittig gaat eten, maar dat het ook een positief effect op je gezondheid heeft doordat het mogelijk het ontstaan van diabetes type 2 kan helpen tegengaan of de effecten daarvan verminderen.

[1]  Na et al: Curcumin improves insulin resistance in skeletal muscle of rats in Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases - 2011
[2]  Na et al: Curcuminoids exert glucose-lowering effect in type 2 diabetes by decreasing serum free fatty acids: a double-blind, placebo-controlled trial in Molecular Nutrition and Food Research - 2012