Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en de Ziekte van Alzheimer

In een wetenschappelijk onderzoek[1] uit 2001 wordt beschreven dat slechts 1% van alle mensen, die ouder zijn dan 65 jaar en wonen in een aantal steden en dorpen in India, problemen hebben door de Ziekte van Alzheimer. In de Verenigde Staten ligt het percentage op 12.5% (bron: www.alz.org), terwijl het getallen in Nederland lijken op die in India (bron: www.alzheimer.nl). Deze uitkomst doet uiteraard de vraag rijzen waarom zoveel meer mensen in Amerika lijden aan de Ziekte van Alzheimer. Eet men daar zoveel meer ongezond?

Een team van de University of California in Los Angeles (USA) meent aanwijzingen te hebben gevonden dat de Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) een rol speelt bij het vertragen van deze neurodegeneratieve ziekte.
[Foto: www.cumc.columbia.edu]
In het onderzoek[2] kregen laboratoriumratten injecties met amyloïde om de voortschreiding van de Ziekte van Alzheimer naar te bootsen. Het ontstaan van de Ziekte van Alzheimer wordt in verband gebracht met het toenemen van plaque dat bestaat uit amyloïde, vermoedelijk het gevolg van de aandoening. Vervolgens kregen die ratten een dieet dat rijk was aan curcumnoïde, de werkzame stof in de geelwortel. De resultaten bleken opzienbarend omdat er niet alleen bij die ratten veel minder plaque werd opgebouwd, maar die ratten deden het zelfs beter dan gezonde ratten in testen waarbij het geheugen werd getest in een doolhof.

Nadien zijn er letterlijk tientallen onderzoeken verricht om het effect van de curcuminoïden op het ontstaan van de Ziekte van Alzheimer vast te stellen. Uit al die onderzoeken bleek dat de werkzame stoffen uit de Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) een positief effect hadden op het ontstaan van plaque of op de geheugenfuncties.

Toch zijn er wel wat kanttekeningen bij deze studies te maken want als je de hoeveelheid gaat omrekenen van ratten naar mensen zou je wel behoorlijk veel geelwortel (kurkuma of koenjit) in je maaktijden moeten verwerken - meer dan 100 gram per week - om de klinische dosis te bereiken.

Wat kunnen we wel uit deze studies opmaken? Om de juiste hoeveelheid curcumonoïden (curcumine, demethoxycurcumine en bisdemethoxycurcumine) binnen te krijgen zou je misschien de toevlucht kunnen nemen tot een capsule en je zou in ieder geval kunnen besluiten om meer geelwortel (kurkuma of koenjit) in heerlijke Aziatische maaltijden te verwerken. Het geeft dus niet alleen geur, smaak en kleur aan je voedsel, maar het geeft tevens een mogelijkheid om er langer bewust van te genieten.

[1] Chandra et al: Incidence of Alzheimer's disease in a rural community in India: the Indo-US study in Neurology - 2001
[2] Lim et al: The curry spice curcumin reduces oxidative damage and amyloid pathology in an Alzheimer transgenic mouse in Journal of Neuroscience -2001