Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en de hoop op een langer leven

Voorlopig onderzoek[1] lijkt aan te tonen dat de werkzame stoffen van geelwortel (kurkuma of koenjit), de curcuminoïden mogelijk de levensduur van mensen kan verlengen. Tenminste, als we de resultaten van een onderzoek op fruitvliegjes of bananenvliegjes (Drosophila melanogaster) mogen extrapoleren naar de mens. De fruitvliegjes werden op een dieet gezet waarin veel curcuminoïden waren opgenomen.
Uit dat onderzoek bleek dat die fruitvliegjes wel 20 procent langer leefden dan normaal, terwijl ze ook nog eens beter bleven bewegen en er minder tumoren optraden. Natuurlijk werden van de geelwortel al eeuwenlang positieve effecten op de gezondheid gemeld en de onderzoekers wijzen gemakshalve maar naar het anti-oxidatieve effect van de geelwortel om het langere leven van de fruitvlieg te verklaren, maar zo eenvoudig zal het uiteindelijk wel niet blijken te zijn. De natuur is uiteindelijk altijd veel complexer dan we ons kunnen voorstellen.

De onderzoekers waren hoopvol dat het effect ook bij de mens zou kunnen optreden omdat fruitvliegjes en mensen toch vele genen gemeen hebben. Juist dat is de reden dat die fruitvliegjes voor wetenschappelijk onderzoek ingezet worden.

Fruitvliegonderzoek is daarom beslist geen flutonderzoek.

[1] Lee et al: Curcumin extends life span, improves health span, and modulates the expression of age-associated aging genes in Drosophila melanogaster in Rejuvenation Research - 2010