Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en Hartproblemen

Hart- en vaatziekten staan in Nederland en vele andere westerse landen bekend als de belangrijkste doodsoorzaak. Maar sinds 2008 staat deze verzameling van ziektebeelden in Nederland na kanker op een tweede plaats. De oorzaak van die daling is dat artsen steeds beter in staat zijn om een succesvolle behandeling toe te passen, terwijl die bij kanker wat achterblijven.

Toch blijven hart- en vaatproblemen een groot probleem vormen en daarvoor zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Roken is verreweg de grootste risicofactor voor mensen omdat de nicotine een vaatverwijdend effect heeft. Een voortdurende vaatverwijding heeft tot gevolg dat het hart denkt dat er een onderdruk in die bloedvaten heerst en zal harder moeten en willen werken. Ook het westerse voedingspatroon heeft soms negatieve gevolgen voor het hart en bloedvaten. Aderverkalking is bijvoorbeeld ook een levensbedreigend probleem en is de neerslag van cholesterol en vetten op de vaatwanden. Dat probleem zorgt er op zijn beurt voor dat bloed minder goed door de bloedvaten kan stromen en ook hier zal het hart meer moeite moeten doen om al dat zuurstofvervoerende bloed op alle plaatsen in het lichaam te krijgen. Een hart dat te hard werkt kan leiden tot hartaanvallen.
[Pic: www.online-medical-advice.com]
In veel gevallen merken mensen pas dat ze ongezond bezig zijn als het te laat is en dan zijn drastische maatregelen zoals een operatie of het levenslang slikken van allerhande medicijnen noodzakelijk. Aan die medicijnen kleven vaak nogal vervelende bijwerkingen omdat een medicijn natuurlijk niet alleen op het zieke deel van het lichaam inwerkt, maar op het hele lichaam. Het werd dus hoog tijd om eens te onderzoeken of er ook een meer natuurlijk manier kon zijn om de gevolgen van hart- en vaatziekten te bestrijden.

De meest bekende werkzame stof in de specerij geelwortel (kurkuma of koenjit) is curcumine. Daarnaast komen nog een tweetal andere zogenaamde curcuminoïden (desmethoxycurcumine en bisdesmethoxycurcumine) in kleine hoeveelheden voor in kurkuma. Wetenschappers hebben deze stofjes in verband gebracht met positieve effecten op hart- en bloedvaten.

Het blijkt dat een tijdje voordat een hartaanval plaatsvindt er al merkbare chemische signalen te ontdekken zijn. Een belangrijk signaal is de zogenaamde acetylering door een enzym met de naam histonacetyltransferase (HAT). Teveel van dat enzym betekent dus veel acetylering. Wetenschappelijk onderzoek[1] [2] heeft aangetoond dat curcumine een HAT-remmende activiteit bezit. De onderzoekers concluderen dat de geelwortel (Kurkuma of Koenjit) een nieuwe en goedkope therapeutische strategie voor hartfalen bij mensen kan bieden.

[1]  Morimoto et al: The dietary compound curcumin inhibits p300 histone acetyltransferase activity and prevents heart failure in rats in Journal of Clinical Investigations – 2008
[2]  Morimoto et al: Novel heart failure therapy targeting transcriptional pathway in cardiomyocytes by a natural compound, curcumin in Circulation Journal - 2010