Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en Insulinerespons

Van curcumine, de werkzame stof van de geelwortel (kurkuma of koenjit) was al bekend dat het past in een dieet om gewichtsverlies te bereiken. Het zou bovendien cholesterolverlagend zijn en werkzaam zijn bij diabetes doordat het de lipiden in serum of plasma, alsmede glucosespiegels kon verlagen.

Uit een recente studie[1] blijkt dat een poeder van geelwortel (kurkuma of koenjit) ook de afgifte van insuline stimuleert. Dit zou gunstige effecten kunnen hebben bij mensen met diabetes type 2.

Zweedse onderzoekers deden een voorstudie bij veertien gezonde mannen en vrouwen. Ze kregen een glucosedrank, die bestaat uit glucose (suiker). Het opdrinken van dit drankje was nodig om het effect van de curcumine naderhand goed te kunnen meten. Samen met de glucosedrank slikten de proefpersonen kurkumacapsules of een placebo. De dosering geelwortel (kurkuma of koenjit) was zes gram. Kurkumapoeder bevat tussen de twee en acht procent curcumine. De dosering curcumine was dus tussen de 120 en 480 mg.

Na een week werd de proef herhaald en kregen de deelnemers die de eerste keer de kurkumacapsules kregen deze keer de placebocapsules en vice versa.

De deelnemers, die de kurkumacapsules slikten, hadden 30 en 60 minuten na de glucosedrank een significant hogere insulineproductie. Na 120 minuten waren de insulinewaarden nog steeds hoger dan die van de placebo.

De conclusie van de onderzoekers was de geelwortel (kurkuma of koenjit) de insulineniveaus na een maaltijd kan verhogen. Dat is goed nieuws voor mensen met diabetes want die verstoorde insulinerespons is eigenlijk het grote probleem bij die aandoening.

[1]  Wickenberg et al: Effects of Curcuma longa (turmeric) on postprandial plasma glucose and insulin in healthy subjects in Nutrition Journal - 2010