Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en een beter geheugen

Ouder worden is een proces, waarbij de geestelijke functies soms langzaam achteruit kunnen gaan. Het gaat soms ongemerkt, maar het kan zeker een begin zijn van neurologische problemen als dementie of de Ziekte van Alzheimer.

Onderzoekers[1] hebben eens gekeken of de Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) een positief effect kon hebben op de werking van het brein. Ze gebruikten daarvoor laboratoriummuizen, waarvan de hersenen kustmatig werden verouderd door de toediening van D-galactose, een eenvoudige suiker. Wanneer muizen of ratten chronisch worden blootgesteld D-galactose veroorzaakt dat een versnelling van het verouderingsproces.
Daarna kreeg een deel van de muizen Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) door hun voedsel gemengd. Het andere deel kreeg niets door het voedsel gemengd (de placebo).

De muizen werden daarna door een doolhof gestuurd om te kijken welke muizen de minste schade in de hersenen hadden opgelopen. Het bleek dat de muizen, die met Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) ‘behandeld’ waren, veel sneller hen weg door het doolhof kunnen vinden dan de muizen uit de placebogroep.

De resultaten lijken aan te tonen dat Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) de door D-galactose veroorzaakte cognitieve achteruitgang verminderde. Al eerder was aangetoond[2] dat de geelwortel de hersenen zal beschermen tegen de negatieve effecten van alcohol.

Het toont eens te meer aan dat we meer van deze specerij in ons dagelijks eetpatroon zouden moeten opnemen.

[1] Nam et al: Effects of Curcumin (Curcuma longa) on Learning and Spatial Memory as Well as Cell Proliferation and Neuroblast Differentiation in Adult and Aged Mice by Upregulating Brain-Derived Neurotrophic Factor and CREB Signaling in Journal of Medicinal Food - 2014
[2] Rajakrishnan et al: Neuroprotective role of curcumin from curcuma longa on ethanol-induced brain damage in Phytotherapy Research - 1999