Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en Spierpijn

Een extract van geelwortel (Kurkuma of Koenjit) kan de spierpijn verminderen die na het sporten kan ontstaan, zo lijkt een goed opgezet Italiaans onderzoek aan te tonen. Deze spierpijn is het gevolg van oxidatieve stress en ontstekingen.

Bij het kleine onderzoek werden een twintigtal mannen in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een pil met daarin een extract van geelwortel, terwijl de controlegroep een pil met een placebo kreeg aangereikt.
Delayed onset muscle soreness (DOMS) ofwel spierpijn die na een tijdje komt opzetten werd bij alle deelnemende mannen opgewekt door ze een inspannende heuvelloop te laten deelnemen. De supplementatie van de pillen geschiedde twee dagen voor de heuvelloop tot een dag er na.

De mannen, die de pillen hadden geslikt waarin de geelwortel was verwerkt, rapporteerden minder spierpijn dan de mannen die het moesten stellen met de placebo.

De onderzoekers concludeerden dat geelwortel (kurkuma of geelwortel) een mogelijk effect heeft om die delayed onset muscle soreness (DOMS) te verminderen of te voorkomen[1]. Die onderzoekers waren wel zo eerlijk dat ze verder onderzoek aanbevelen om te bekijken welk mechanisme hier aan het werk is.

Drobnic et al: Reduction of delayed onset muscle soreness by a novel curcumin delivery system (Meriva©): a randomized, placebo-controlled trial in Journal of the International Society of Sports - 2014