Geelwortel (Kurkuma of Koenjit) en Artritis

Er bestaat soms wat verwarring tussen de termen artritis en artrose. Artitis is een ontsteking van de gewrichten en artrose is slijtage van de gewrichten. Dat zijn dus twee geheel verschillende ziektebeelden en die moeten behandeld worden met verschillende medische handelingen: artritis kan aangepakt worden met ontstekingsremmers, terwijl artrose uiteindelijk kan leiden tot een kunstgewricht.

Van de curcumoïden, de werkzame stoffen van de geelwortel (kurkuma of koenjit), is al langer bekend dat ze een ontstekingsremmende werking bezitten en dus lag het ook voor de hand om eens te gaan kijken of er ook bij artritis een effect te bespeuren was.
[Foto: Sankarshansen]
Bij een wetenschappelijk onderzoek[1] bleek dat een extract (200 mg/kg lichaamsgewicht) van de geelwortel (kurkuma of koenjit) de aanmaak beïnvloedde van cytokines, die een rol spelen in de immuunreactie. De ontstekingsremmende werking van dit extract bleek zelfs beter te zijn dan een kuur met Indometacine, een ook hier in Nederland veel voorgeschreven non-steroïde ontstekingsremmer.

Een ander onderzoek[2] maakte gebruik van laboratoriumratten waarbij artritis werd opgewekt. Daarna werd een helft behandeld met betamethasone en de andere helft met een extract van de geelwortel (kurkuma of koenjit). De hoopgevende conclusies van dit onderzoek waren dat de toediening van geelwortel de degeneratieve veranderingen in botten en gewrichten stopte.

De voorgeschreven medicinale ontstekingsremmers leveren vaak nogal wat bijwerkingen, zoals maag- en darmproblemen, op. Van geelwortel (kurkuma of koenjit) zijn op dit moment geen problemen bekend.

[1] Ramadan et al: Anti-inflammatory and anti-oxidant properties of Curcuma longa (turmeric) versus Zingiber officinale (ginger) rhizomes in rat adjuvant-induced arthritis in Inflammation - 2011
[2] Taty Anna et al: Anti-inflammatory effect of Curcuma longa (turmeric) on collagen-induced arthritis: an anatomico-radiological study in La Clinica Terapeutica - 2011